HÌNH ẢNH

VIDEO THỰC TẾ DỰ ÁN

Hồ bơi

Hồ sinh thái 2ha

Dự án đã có nhiều hộ dân ở và sinh sống

Dân cư đã có khoảng gần 50 căn đã sinh sống

VỀ ĐẦU TRANG