HÌNH ẢNH CAO TỐC BẾN LỨC LONG THÀNH
Hình ảnh cập nhật tháng 01-2018


Dự kiến đường Cao tốc sẽ hoàn thành vào đầu năm 2019